top of page
1 (84)_edited.jpg

Τμήμα Λειτουργίας και αξιοποίησης έργων

Τμήμα Λειτουργίας και Αξιοποίησης Έργων ή τμήμα Δ΄

Το τμήμα Λειτουργίας και Αξιοποίησης Έργων, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

1. Τη διοίκηση των αρδευτικών υδάτων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού, τη διανομή τους κατά Τ.Ο.Ε.Β. ή περιοχή και την παρακολούθηση της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων από τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς ή παραγωγούς.

 

2. Την κατάρτιση Κανονισμών άρδευσης έργων Α΄ και Β΄ τάξης αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. και την παρακολούθηση της προσήκουσας εφαρμογής τους, τόσο από τα εντεταλμένα όργανα, όσο και τους παραγωγούς, σε περιοχές όπου δεν υφίστανται Τ.Ο.Ε.Β.

 

3. Την κατάρτιση προγραμμάτων διανομής ύδατος στα αρδευτικά δίκτυα των Τ.Ο.Ε.Β. περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού ή ωρολογίων προγραμμάτων και την παρακολούθηση της προσήκουσας εφαρμογής τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού. Την επιμόρφωση των υδρονομικών οργάνων του Γ.Ο.Ε.Β. και των Τ.Ο.Ε.Β. της περιοχής δικαιοδοσίας του, σε θέματα εφαρμογής Κανονισμού άρδευσης και προγραμμάτων διανομής αρδευτικού ύδατος, όπως και σε κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την επίτευξη της καλής λειτουργίας των έργων και τη γεωργική αξιοποίηση της περιοχής.

 

4. Την απευθείας διοίκηση, λειτουργία, αξιοποίηση και φύλαξη των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ τάξης αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. καθώς και αυτών Β΄ και Γ΄ τάξης που δεν υπάγονται σε Τ.Ο.Ε.Β. της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, μέχρι τη σύσταση των οικείων Τ.Ο.Ε.Β., την αστυνόμευση στα αρδευτικά ύδατα και εγγειοβελτιωτικά έργα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

5. Τη συγκέντρωση στοιχείων για τις εκτάσεις που αρδεύτηκαν σε περιοχές που διοικούνται απευθείας από τον Γ.Ο.Ε.Β. (όπου δεν έχουν συσταθεί ακόμα Τ.Ο.Ε.Β.), τη μέριμνα για τη σύνταξη βεβαιώσεων για τις εκτάσεις που αρδεύτηκαν από τους τομείς και την επεξεργασία τους για την έκδοση των βεβαιωτικών καταστάσεων των εισφορών. Επίσης, τη συγκέντρωση των ενστάσεων που υποβάλλονται από τους οφειλέτες, τον συντονισμό του έργου της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων και την προώθηση των σχετικών πρακτικών της επιτροπής στο Οικονομικό τμήμα, για την καταχώριση των μεταβολών που προτείνονται στις καταστάσεις των οφειλετών και την οριστικοποίησή τους από το Δ.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β.

 

6. Τη μέριμνα για τη σύνταξη πινάκων στατιστικής για τις καλλιέργειες που αρδεύτηκαν τόσο στις περιοχές που διοικούνται απευθείας από τον Γ.Ο.Ε.Β., όσο και σε αυτές αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού καθώς και την ταξινόμηση και αρχειοθέτησή τους.

 

7. Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και στη συνέχεια τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τη λειτουργία των αρδευτικών έργων περιοχής δικαιοδοσίας του Γ.Ο.Ε.Β.

 

8. Τη μελέτη και κάθε φύσης έρευνα, για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού όπως και για τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών αξιοποίησης εδαφών, δηλαδή τη βελτίωση των παθογόνων εδαφών (ορυζοκαλλιέργεια, γύψωση κλπ.), τη συστηματοποίηση των γαιών, τη διατήρηση και συντήρηση των αγρών που ήδη έχουν συστηματοποιηθεί κ.ά.

 

9. Τις υδρολογικές, εδαφολογικές και γεωλογικές έρευνες στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

 

10. Την ευθύνη για την εκμετάλλευση των ζωνών έργων περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, τη μέριμνα για τη διενέργεια δημοπρασιών μίσθωσης και τη σύνταξη μισθωτήριων συμβολαίων για τις εκτάσεις που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, όπως και τη σύνταξη, φύλαξη και αξιοποίηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων στα οποία αποτυπώνονται οι εκτάσεις που δύναται να εκμισθωθούν από τον Οργανισμό, την ταυτοποίηση των παραγωγών που τις καλλιεργούν, την επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων και τη διαβίβασή τους στο Οικονομικό τμήμα προς καταχώριση των σχετικών καταστάσεων των οφειλετών και είσπραξη των υποχρεώσεων των ωφελουμένων.

 

11. Τη μέριμνα για την έρευνα και συγκέντρωση υδρολογικών, υδατικών και μετεωρολογικών στοιχείων (παροχές πηγών και ποταμών, υπόγεια ύδατα, αξιοποίηση, επέκταση και εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών) στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού.

 

12. Την κατάρτιση γεωργοοικονομικών και γεωργοτεχνικών μελετών σε θέματα αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β.

 

13. Τη μελέτη νέων έργων και επέκτασης των υφιστάμενων, με σκοπό την αύξηση των εκτάσεων που αρδεύονται ή την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους.

 

14. Την κατάρτιση του κτηματολογίου-μητρώου μελών που δεν έχουν ενταχθεί σε Τ.Ο.Ε.Β. (περιοχών που διοικούνται απευθείας από τον Γ.Ο.Ε.Β.) και τη διαρκή ενημέρωσή του από τις μεταβολές που επέρχονται λόγω θανάτου, αγοραπωλησιών ή άλλης αιτίας. Την επικαιροποίηση των κτηματολογίων των Τ.Ο.Ε.Β. και των Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με αυτούς και τη μέριμνα για τη σχετική ενημέρωση των στοιχείων του Οικονομικού τμήματος για τη λογιστική τακτοποίηση όλων των παραπάνω.

 

15. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση και διαφώτιση των αγροτών της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, για θέματα λειτουργίας των εγγειοβελτιωτικών έργων και αρδεύσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

 

16. Τη συνεχή συνεργασία με όλα τα τμήματα και τομείς του Οργανισμού για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

17. Την ταξινόμηση της επιστολικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αρμοδιότητάς του και τη διαφύλαξή της σε ειδικούς φακέλους κατ’ αντικείμενο και έτος.

 

18. Ο προϊστάμενος του τμήματος αναθέτει καθήκοντα καθ’ ύλη στους υπαλλήλους του στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του τμήματος.

bottom of page