top of page
1 (84)_edited.jpg

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό, Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής ή τμήμα Ε΄

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό, Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής ή τμήμα Ε΄

Το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό, Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής ή τμήμα Ε΄ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

1. Τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρονικών και εργασιών πληροφορικής του Οργανισμού. Τη λειτουργία, συντήρηση ή επισκευή, συμπλήρωση και επέκταση των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων στα αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια και του εξοπλισμού τους.

 

2. Την πρόβλεψη των αναγκών σε μηχανικά μέσα και υλικά εξυπηρέτησης αυτών, την προδιαγραφή ειδών που πρέπει να προμηθευτεί ο Οργανισμός και τον τεχνικό έλεγχό τους.

 

3. Την παρακολούθηση της κίνησης των μηχανοκίνητων μέσων γενικά, τη συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των διαταγών πορείας και δελτίων κίνησης αυτών καθώς και την παρακολούθηση και μέριμνα της επισκευής και συντήρησης των κάθε φύσης μηχανημάτων (ελκυστήρων, εκσκαπτικών και άλλων χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας κλπ.) και μεταφορικών μέσων του Οργανισμού.

 

4. Την τήρηση ημερολογίου λειτουργίας των μηχανημάτων του Οργανισμού στο οποίο θα εμφανίζονται οι ώρες λειτουργίας που πραγματοποιήθηκαν και οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που καταναλώθηκαν καθώς και μητρώου μηχανημάτων στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε πράξη συντήρησης ή επισκευής τους.

 

5. Την έγκαιρη ενημέρωση του διευθυντή σχετικά με κάθε βλάβη, ανεπάρκεια και μη φυσιολογική κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών των μηχανημάτων και οχημάτων. Την εισήγηση για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών για την αποκατάστασή τους όπως και για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης καυσίμων και λιπαντικών.

 

6. Την επιμέλεια για την έκδοση ειδικών αποφάσεων ή διαταγών που σχετίζονται με τις εργασίες, την καλή συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τη λειτουργία του.

 

7. Την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των αντλιών των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των αρδευτικών και στραγγιστικών αντλιοστασίων και τη μέριμνα για την άμεση επισκευή τους σε περίπτωση βλάβης καθώς και τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της συντήρησης του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων.

 

8. Τον έλεγχο του προσωπικού από άποψη φυλακών (βάρδιες) και ορθού χειρισμού των αντλιών.

 

9. Την τήρηση ημερολογίου λειτουργίας των αντλιών στο οποίο θα αναγράφονται οι ώρες λειτουργίας των αντλιών καθώς και μητρώου στο οποίο θα καταχωρίζονται οι εργασίες συντήρησης και επισκευής τους.

 

10. Την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων, τη μέριμνα της καλής οργάνωσης των συνεργείων άμεσης επέμβασης, για την αποκατάσταση βλαβών και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

 

11. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση των υπαλλήλων του Οργανισμού που ασχολούνται με τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των αρδευτικών και στραγγιστικών αντλιοστασίων, σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφάλειας.

 

12. Την υποστήριξη όλων των οργανικών μονάδων του Οργανισμού σε υπηρεσίες πληροφορικής και δικτύων, την επιμέλεια σεμιναρίων για την επιμόρφωση όλου του προσωπικού σε θέματα εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων. Την κατάρτιση μελετών και την εισήγηση για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) του Οργανισμού. Τη δημιουργία εφαρμογών Η/Υ προς εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού.

 

13. Τη συνεχή συνεργασία με όλα τα τμήματα και τομείς του Οργανισμού για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

14. Την ταξινόμηση της επιστολικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αρμοδιότητάς του και τη διαφύλαξή της σε ειδικούς φακέλους κατ’ αντικείμενο και έτος.

 

15. Ο προϊστάμενος του τμήματος αναθέτει καθήκοντα καθ’ ύλη στους υπαλλήλους του στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του τμήματος.

bottom of page