top of page
Image by Daniel Sinoca

Τμήμα Συντήρησης και συμπλήρωσης Έργων

Τμήμα Συντήρησης και Συμπλήρωσης Έργων ή τμήμα Γ΄

Το τμήμα Συντήρησης και Συμπλήρωσης Έργων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

  1. Την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων του Οργανισμού που αφορούν στην εκπόνηση εκθέσεων, προμελετών και τεχνικών μελετών συντήρησης, συμπλήρωσης, βελτίωσης κλπ. των υφιστάμενων έργων.

 

2. Την τήρηση, ενημέρωση και εμπλουτισμό αρχείου μελετών έργων και κάθε είδους ψηφιοποιημένης πληροφορίας γεωχωρικών δεδομένων (G.I.S.) που διαθέτει ο Οργανισμός, τη διαφύλαξη και αξιοποίηση πινάκων, χαρτών και κάθε είδους τεχνικών οργάνων ή μελετών του Οργανισμού, την τήρηση στατιστικής και μητρώου συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

3. Τη μέριμνα για τη συντήρηση των έργων Α΄ Τάξης -και Β΄ Τάξης στις περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί Τ.Ο.Ε.Β.- για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

 

4. Τη μέριμνα της εκπαίδευσης και ενημέρωσης των αγροτών της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού σε θέματα προστασίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

5. Τη συνεχή συνεργασία με όλα τα τμήματα και τομείς του Οργανισμού για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

6. Την ταξινόμηση της επιστολικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αρμοδιότητάς του και τη διαφύλαξή της σε ειδικούς φακέλους κατ’ αντικείμενο και έτος.

 

7. Για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, ο προϊστάμενος του τμήματος αναθέτει αντίστοιχα καθ’ ύλη καθήκοντα στους υπαλλήλους του τμήματος.

bottom of page