top of page

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αμμοχαλικωδών υλικών (υλικά διαλογής 3Α) και διάστρωσ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", για την προμήθεια αμμοχαλικωδών υλικών (υλικά διαλογής 3Α) και διάστρωσης αυτών με ισοπεδωτή γαιών (grader), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.


Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (αμμοχάλικα Τ. Λαγκαδά)
.pdf
Download PDF • 729KB

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 18 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00πμ

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και εγκατάσταση αντλίας Νο1 Ν. Καλοχωρίου

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά νακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειας υλικών υδροληψιών και αερεξαγωγών για το υπόγειο δίκτυο

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2 2023

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2 /2023 ΚΩΔ. 201 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΚΩΔ. 202 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΩΔ. 203 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) ΚΩΔ. 204 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΑΤΕΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔ. 205 ΔΕ

Comments


bottom of page