top of page

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας σωλήνων & μανσόν 10 atm από PVC για το υπόγειο δίκτυο

Ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί σε διαδικασία προμηθείας, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8.8.2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Ζωνών,

Προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",

για την προμήθεια σωλήνων και μανσόν 10 atm από PVC του παρακάτω πίνακα, για το

υπόγειο δίκτυο, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.


2023_1513 - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια σωλήνων και μανσόν_signed
.pdf
Download PDF • 874KB


46 views0 comments

Recent Posts

See All

Αποτελέσματα ΣΟΧ 3/ 2024

ΚΩΔ. 301 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔ. 302 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) ΚΩΔ. 303 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔ. 304 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΩΔ. 305 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΩΔ. 306 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΔΡΑΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ισοπεδωτή γαιών (grader) για τη βελτίωση βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου στον Τομέα Λαγκαδά.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αμμοχαλικωδών υλικών (υλικά διαλογής 3Α) και διάστρωσης αυτών με ισοπεδωτή γαιών (grader) στον Τομέα Αλιάκμονα

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄

Commenti


bottom of page